Akça Enerji Şirket Profili

Akça Enerji Şirket Profili

Akça Enerji Grubu, 1998 yılında Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. 'nin kurulmasıyla, elektrik üretimi ve ticareti amaçlı faaliyetlerine başlamış olup, 2006 yılı içinde 18,6 MW kurulu güce sahip yüksek verimli Doğalgaz Kojenerasyon Santralı yatırımını tamamlayarak ilk yatırımını işletmeye almıştır.

2007 yılı başlarında Yenilenebilir Enerji Projeleri AR-GE çalışmalarımızın tamamlanması ile Türkiye Enerji Sektöründe faaliyetlerimizi genişletebilmek için yeni yatırımların yapılması kararı alınmıştır. Bu kapsamda, Denizli ilinde 4 MW Jeotermal Enerji Santralı, İzmir ilinde 19,2 MW Rüzgar Enerjisi Santralı veManisa ilinde 19,4 MW kurulu güçte Jeotermal Enerji Santralı yatırımlarımız başarı ile tamamlanarak işletmeye alınmıştır.2019 Yılı 3. Çeyreğinde İzmir ilinde 20 MW Rüzgar Enerjisi Santralımız işletmeye alınacaktır.Güneş Enerjisi Santralı yatırımı etüt çalışmalarımız devam etmektedir.

Ülkemizin parlak geleceğine katkıda bulunabilmek adına, yenilenebilir enerji yatırımları yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.