Akça Enerji Şirket Profili

Akça Enerji Şirket Profili

Akça Enerji Grubu, 1998 yılında Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. 'nin kurulmasıyla, elektrik üretimi ve ticareti amaçlı faaliyetlerine başlamış olup, 2006 yılı içinde 18,6 MW kurulu güce sahip yüksek verimli Doğalgaz Kojenerasyon Santralı yatırımını tamamlayarak ilk yatırımını işletmeye almıştır.

2007 yılı başlarında Yenilenebilir Enerji Projeleri AR-GE çalışmalarımızın tamamlanması ile Türkiye Enerji Sektöründe faaliyetlerimizi genişletebilmek için yeni yatırımların yapılması kararı alınmıştır. Bu kapsamda, Denizli ilinde 4 MW Jeotermal Enerji Santralı ve İzmir ilinde 19,2 MW Rüzgar Enerjisi Santralı yatırımlarımız başarı ile tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Güneş Enerjisi Santralı yatırımı etüt çalışmalarımız devam etmektedir.

2020 yılına kadar 75 MW Jeotermal Enerji , 75 MW Rüzgar Enerjisi ve 25 MW Güneş Enerjisi santralı projelerimizin faaliyete geçmesi ile birlikte toplam 175 MW kurulu güce ulaşılması planlanmaktadır.

Ülkemizin parlak geleceğine katkıda bulunabilmek adına, yenilenebilir enerji yatırımları yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.