Akça Enerji GT2019 Türkiye Jeotermal Kongresi’nde

Akça Enerji olarak, üyesi olduğumuz JESDER Jeotermal Yatırımcılar Derneği tarafından 6-7 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Türkiye Jeotermal Kongresine katılım sağladık.

2 gün süren kongrede Türkiye Jeotermal Enerji Sektörü ile ilgili olarak; YEKDEM mekanizmasının devam etmesinin gerekliliği, sektörel mevzuat, yatırımcı ve kamu kurumları arasındaki işbirliğinin verimli bir süreçte ilerlemesinin sağlanabilmesi için yatırımcı firmaların talepleri, JES tesisleri işletme-bakım iyi uygulama örnekleri, kuyu içi pompaların kullanımı gibi önemli teknik konular, yatırım destekleme mekanizmaları, finansman konuları gibi bir çok başlıkta sunumlar ve önemli değerlendirmeler yapılmıştır.

Sonuç olarak, ülkemizin yüksek potansiyele sahip yenilenebilir enerji kaynağı olarak öne çıkan jeotermal enerjimizin ülkemize kazandırılabilmesi için yatırımcılarımızın desteklenmesinin gerekliliği tüm paydaşların ortak görüşü olarak vurgulanmıştır. 

 

HABERLER

HABERLER